Orthodontie

Van nature groeien tanden vaak een beetje scheef, of uw tanden zijn scheef gegroeid door duimzuigen, tongpersen of andere mondgewoontes. Als u ontevreden bent over de stand van uw tanden of die van uw kind, dan is orthodontie een belangrijke oplossing om de tanden en kiezen in de juiste rechte stand te krijgen. Op deze manier krijgt u een stralende en gezonde glimlach waar u de rest van uw leven plezier van heeft.

Een beugel zorgt voor mooi en gezond gebit

Een beugel zorgt ervoor dat uw tanden en kiezen mooi recht komen te staan en goed op elkaar passen. Zo krijgt u een mooie glimlach, functioneert uw gebit beter (omdat uw tanden beter op elkaar passen) en kunt u uw gebit makkelijker schoon en gezond houden. Zowel volwassenen als kinderen kunnen kiezen voor een beugel. Het is wel belangrijk dat uw gebit gezond is.

Orthodontische afwijkingen

Tanden en kiezen kunnen ook scheefgroeien door een orthodontische afwijking. Soms wijkt alleen de stand van uw tanden en kiezen af, doordat er bijvoorbeeld te weinig of teveel ruimte tussen uw tanden en kiezen is. Ook is het mogelijk dat één of meerdere tanden en kiezen niet in uw gebit aangelegd zijn (agenesie). Ook kan de kaakstand afwijken, bijvoorbeeld doordat de boven- of onderkaak te ver naar voren is gegroeid (overbeet of onderbeet). Bij kinderen kan een beugel de kaakgroei positief beïnvloeden, waardoor een harmonieus gelaat bereikt wordt. Bij volwassenen kan een beugel deze afwijking helaas niet meer corrigeren, omdat de kaak nauwelijks meer groeit. De meeste mensen hebben een combinatie van afwijkingen. Ons team kan u adviseren over de mogelijkheden om de afwijking(en) te corrigeren.

Verschillende soorten beugels

Er zijn verschillende soorten beugels en ze hebben allemaal hun eigen werking. Er zijn beugels die de stand van uw tanden en kiezen beïnvloeden, dit zijn meestal beugels die bevestigd worden op de tanden en kiezen. Alternatief hiervoor is de onzichtbare beugel (aligner) die we ook aanbieden. Daarnaast zijn er beugels die de kaakstand beïnvloeden (bij kinderen). Dit is meestal een uitneembare beugel. Welke beugel u of uw kind krijgt, is afhankelijk van uw orthodontische afwijking. Orthodontische behandelingen worden bij de Van Cooten Tandartsen uitgevoerd door de tandartsen A. van Cooten, Robert-Jan van Cooten en de orthodontie assistenten. Zij hebben zich beiden gespecialiseerd in de orthodontie. U bespreekt samen met de tandarts met welke beugel of beugels u het gewenste resultaat krijgt voor u of uw kind.

Behandeltraject

Intake afspraak

Tijdens deze eerste afspraak wordt de gebitsituatie  in kaart gebracht middels röntgenfoto’s, lichtfoto’s en gebitsafdrukken en of 3D-scans.

Op deze manier wordt het gebit gedocumenteerd. Met behulp van deze gegevens maakt de behandelaar een behandelvoorstel dat tijdens de volgende afspraak, de zogenaamde behandelplanbespreking, wordt besproken.

Behandelbespreking

Tijdens de behandelbespreking wordt verteld welke beugel(s) nodig zijn, hoe lang de beoogde behandeling (ongeveer) zal duren en wat de kosten zullen zijn. Ongeveer, omdat de totale kosten afhankelijk zijn van hoe de behandeling verloopt en hoe lang het uiteindelijk zal duren. Afhankelijk van de gebitsituatie worden ook allerlei andere zaken besproken, bijvoorbeeld of verwijzing naar (bijvoorbeeld) een kaakchirurg of logopediste nodig is, of er tanden/kiezen moeten worden getrokken, of er moet worden gestopt met duimen/nagelbijten, etc.

In grote lijnen bestaat een orthodontische behandeling uit een ‘actieve fase’, de tijd dat door het dragen van de beugel verplaatsing van tanden en kiezen plaats vindt, en een ‘retentie fase’ waarin het bereikte resultaat vastgehouden dient te worden.

Actieve beugelbehandeling

Nadat het behandelplan akkoord is bevonden, kunnen we starten met de actieve behandeling.

Hoe lang de actieve behandeling duurt hangt van vele factoren af zoals:

  • de aard van de afwijking
  • de individuele gebitsontwikkeling
  • het groeipatroon
  • de medewerking met:
    • het goed schoonhouden van tanden en kiezen met behulp van regelmatig poetsen
    • het volgens instructie dragen en schoonhouden van de beugel(s)
    • het nakomen van de controle-afspraken

Deze factoren zijn van groot belang op een succesvolle en snelle behandeling.

Na de actieve beugelbehandeling breekt tenslotte de retentieperiode aan.

Retentieperiode

De retentieperiode is erop gericht het bereikte resultaat vast te houden. De mooie rechte tanden en goed passende kaken moeten natuurlijk goed op hun plaats blijven. Kort na de verplaatsing van tanden en kiezen en/of de correctie van de kaakstand is de kans erg groot dat zij terug willen groeien naar de oude stand.

Het gebruik van goede retentie is niet meer weg te denken in de tegenwoordige orthodontie en is essentieel voor een goed behoud van het gebit.